6.Josefský košt v Moravském Krumlově - Rakšicích

Rulandské šedé 2012 oceněno diplomem na 6. Josefském kuštu v Moravském Krumlově - Rakšicích.