Košt vín Čejkovice

Alibernet 2012 oceněn diplomem na kuštu vín v Čejkovicích dne 23.3.2013.